*CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL DẦU TIẾNG-PHƯỚC HÒANhập mã số  
 Home   Lịch làm việc   Điều xe ô tô   Công văn đến   Công văn đi   Thông báo nội bộ   Quản lý nhân sự   Quản lý công trình   Vi phạm, xả thải   Tài liệu QLKT   Công bố thông tin   

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
Biểu tổng hợp 

Bản đồ Google 

Hồ Phước Hòa 
Hồ Dầu Tiếng 
Kênh Đông 
Kênh Đức Hòa 
Kênh Tây 
Kênh tiêu Phước Hội-Bến Đình 
Sông Sài Gòn 

 º Hồ Phước Hòa 
 º Cống điều tiết K0 
 º Tràn có cửa 
 º Tràn mỏ vịt 
 º Cống môi trường 
 º Đường cá đi 
 º Cống điều tiết K6+238 
 º Cống điều tiết K15+753 
 º Cầu máng Căm xe K28+004 
 º Bậc nước K37+501 
 º Hồ Dầu Tiếng 
 º PH đưa sang 
 º Tràn xả lũ 
 º Cống số 1 
 º Cống số 2 
 º Cống số 3 
 º Cống số 1 
 º K8 
 º K13 
 º Cống điều tiết K20+065 
 º K27 
 º K30 
 º Cống điều tiết K34+333 
 º Cống tưới kênh N25 
 º Cống điều tiết K0 
 º Cống điều tiết K2+238 
 º Cống điều tiết K4+620 
 º Cống điều tiết K8+149 
 º Xiphong Đức Hòa 
 º Cống ngăn lũ Thầy Cai 
 º Cầu Xa Cách 
 º Cống số 2 
 º K1+500 
 º K13 
 º K21 
 º K25 
 º K32 
 º K39 
 º Cống điều tiết K1+500 
 º Cống điều tiết K4+500 
 º Cống điều tiết K5+750 
 º Rạch Sơn Đài 
 º TV Dầu Tiếng 
 º Cầu Bến Súc 
        Kính chào quý khách!

        Để theo dõi thông tin trên trang web này, mọi người phải có MÃ SỐ. Mã số là một chuối ký tự chữ cái, chữ số... do Ban quản trị cấp cho tổ chức, cá nhân.

        Tổ chức, cá nhân nào muốn có mã số khai thác thực hiện như sau:

        - Nhắn tin yêu cầu đến số máy di động 0972891368 (họ và tên; đơn vị; trang web muốn xem) [Bạn sẽ được cấp ngay lập tức, tuy nhiên phải nhập đúng mã số mới xem được và ngày nào cũng nhập thì vất vả lắm nhá, khổ thân]
        - Email yêu cầu đến địa chỉ duyhienvn2005@yahoo.com [Bạn sẽ được cấp chậm hơn so với tin nhắn, tuy nhiên Bạn còn được hướng dẫn cách xem không cần nhập mã số nữa đấy, vui phết]

        Trân trọng thông báo!
                BAN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG      
Dau Tieng-PH